วิธีตรวจสอบว่ายาเกร็กคูอยู่ในบัญชี อย. ของไทยจริงหรือไม่

ตัวผู้ขายเองรู้ว่า ผู้ซื้อทุกท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่ายาตัวนี้ถูกกฎหมายจริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ทางผู้ขายจึงได้จัดเตรียมวิธีการตรวจสอบ เพื่อที่จะทำให้ทางผู้ซื้อได้สบายใจ เวลารับประทานหรือจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น

  1. ขอให้ท่านเข้าไปที่ http://www2.fda.moph.go.th/consumer/drug/dcenter.asp (เว๊ปไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
  2. ติ๊กเมนูทะเบียนยาตามรูป หมายเลข 1
  3. เลือก G ตามรูปหมายเลข 2
  4. ใส่รหัส 481/53 ที่ปรากฎอยู่บนกล่อง ไปในช่องหมายเลข 3
การตรวจสอบ อย เกร็กคู
ตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบ อย. ของยาสมุนไพรเกร็กคู
  • ท่านก็จะพบว่ามีชื่อยาสมุนไพรเกร็กคูอยู่ในทะเบียนบัญชีของ องค์การอาหารและยาจริง ก็จะทำให้ท่านมั่นใจในตัวยามากขึ้น 🙂
กลับไปบนสุดเกร็กคู