วิธีตรวจสอบว่ายาเกร็กคูอยู่ในบัญชี อย. ของไทยจริงหรือไม่

ตัวผู้ขายเองรู้ว่า ผู้ซื้อทุกท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่ายาตัวนี้ถูกกฎหมายจริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ทางผู้ขายจึงได้จัดเตรียมวิธีการตรวจสอบ เพื่อที่จะทำให้ทางผู้ซื้อได้สบายใจ เวลารับประทานหรือจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น ขอให้ท่านเข้าไปที่ http://www2.fda.moph.go.th/consumer/drug/dcenter.asp (เว๊ปไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ติ๊กเมนูทะเบียนยาตามรูป หมายเลข 1 เลือก G ตามรูปหมายเลข 2 ใส่รหัส 481/53 ที่ปรากฎอยู่บนกล่อง ไปในช่องหมายเลข 3 ท่านก็จะพบว่ามีชื่อยาสมุนไพรเกร็กคูอยู่ในทะเบียนบัญชีของ องค์การอาหารและยาจริง ก็จะทำให้ท่านมั่นใจในตัวยามากขึ้น 🙂

กลับไปบนสุดเกร็กคู