ยาเกร็กคูอัพเดตฮาลาล 28/06/2555

ยาเกร็กคู อัพเดตล่าสุด 28/06/2555 “ยาเกร็กคู“ได้รับเครื่องหมาย “ฮาลาล” จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำเครื่องหมาย ฮาลาล ขึ้นมาไว้บนกล่องยาเกร็กคู ดังรูป จะเห็นได้ว่ายาเกร็กคูผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆ ฮาลาลคืออะไร?

กลับไปบนสุดเกร็กคู